آیا از عوارض دیرخوابیدن مطلعید؟ آیا ایده بیداری آخر شب را دوست دارید؟ اگر شما جز افرادی هستید که شب ها تا دیر وقت بیدار می مانید و از آن طرف صبح ها هم دیر وقت از خواب بیدار می شوند بهتر است بیشتر از خودتان مراقبت کنید. این کار توسط متخصصین سلامت توصیه نشده است، حتی پزشکان سراسر جهان می گویند که از