طبق گفته موسسه ملی سلامت کودکان و توسعه انسانی (NICHD)، نوجوانان تا سن ۱۳ سالگی به ۱۳۰۰ میلی گرم کلسیم در روز نیاز دارند. همانطور که کودک شما رشد می کند، نیاز روزانه ی کلسیم به ۱۰۰۰ میلی گرم در روز کاهش می یابد.