افراد مهمی درباره موسیقی نظر داده اند از جمله: چارلز داروین معتقد بود که اگر قرار باشد دوباره به دنیا بیایم یک موسیقی دان می شوم و حداقل هر بار به موسیقی گوش می دهم. آلبرت اینشتین: اگر من فیزیکدان نبودم، احتمالا یک موسیقیدان می شدم و جیمی هندریکس موسیقی را دین می نامد.